Syntheticsax

syntsax

Mihail Morozov (1978, Moskva) je ruski saksofonista, kompozitor, dirigent, aranžer i producent. Završio je saksofon na Državnom koledžu za duvačke instrumente. Osnovne veštine sviranja je savladao kod legendarnog sovjetskog muzičara Tovmas Gevorkjana. Studirao je vojno dirigovanje na Konzervatorijumu P. I. Čajkovski  u Moskvi. Uprkos tome što je, zbog čestih nastupa, morao da napusti fakultet, stečeno znanje o klasičnom aranžiranju i analizi savremene elektronske muzike je primenio u gotovo svim svojim kompozicijama. Nakon tri godine nastupa po Evropi, Morozov se vratio u Moskvu, gde je počeo da stvara nove projekte. Ovo je bio njegov najplodniji period stvaranja. Komponovao je muziku koju karakterišeu individualnost, neobične kombinacije stilova i jasno određene forme. U ovom period glavna okupacija su mu bili komponovanje, pisanje novih aranžmana i nastupi. Kada se radi o komponovanju, takođe ga inspirišu kreativni talentovani pojedinci kao što su Marija Stadničenko, Dmitrj Saba i Laura Grig. Od 2005. godine Morozov više vremena posvećuje nastupima, u Rusiji i inostranstvu, izvodeći svoje muzčke projekte kao što su Syntheticsax, Ultra Jazz i Sax Girls.

2016 Belgrade SAXperience © All rights reserved